【PHOT】2012年MTV VIDEO MUSIC AWARDS JAPAN 2012

MTV VIDEO MUSIC AWARDS JAPAN 2012
2NE1「I AM THE BEST」”最優秀新人アーティストビデオ賞”